Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Αγάπη, ο μόνος θησαυρός...

How can I stop my tear
Πως μπορώ να σταματήσω το δάκρυ μου
when about wars I hear
όταν διαρκώς ακούω για πολέμους
how can I, how can I
πως μπορώ, πως μπορώ
How can I live in a lie
Πως μπορώ να ζω σε ένα ψέμα
when around me people die
όταν γύρω μου άνθρωποι πεθαίνουν
how can I, how can I
πως μπορώ, πως μπορώ


Love,love,love,love
Aγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη
stop the war
σταματήστε τον πόλεμο
love,love,love,love
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη
I can’t any more
δεν αντέχω άλλο
love,love,love,love
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη
the only treasure
ο μόνος θησαυρός
love,love,love,love
αγάπη,αγάπη,αγάπη,αγάπη
don’t kill this pleasure
μη σκοτώνετε αυτή την ευχαρίστηση

How can I feel my dreams
Πως μπορώ να αισθανθώ τα όνειρά μου
I’m just flying without wings
αφού μόλις πετώ χωρίς τα φτερά μου
how can I, how can I
πως μπορώ, πως μπορώ
How can I walk away
Πως μπορώ να φύγω μακριά
like there is no other way
σαν να μην υπάρχει άλλος δρόμος
how can I, how can I
πως μπορώ, πως μπορώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: