Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Γιάννης Ελευθερίου-Ερρίκου Λινάρδος

Economist-Journalist

*Στέλεχος ομίλου πολυεθνικών εταιριών
Supervisor
*Mέλος του Οικονομομικού επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1987,
κάτοχος αδειών άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος και
Λογιστή Φοροτεχνικού Α! τάξης.
*Δημοσιογραφική δραστηριότητα δημοσιεύσεις συνεργασίες:
Τοπικά και Αθηναϊκά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε